Tietosuoja

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterin pitäjä
Konepuristin Oy
Kehätie 2
85410 SIEVI
Puhelin 08 4886 200
Y-tunnus 2342903-7

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Leena Pinola
044 544 2881
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisterin nimi
Konepuristin Oy:n asiakasrekisteri (jäljempänä rekisteri)

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen.
Rekisteröityjen henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 § kohtaan 5, mikä oikeuttaa henkilötietojen käsittelyn, kun rekisteröidyllä on asiakassuhde tai muu merkityksellinen tai asiallinen yhteys rekisterinpitäjään.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot yhteydenottoa varten:
- Etunimi ja sukunimi
- Katusoite, postinumero ja postitoimipaikka
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Y-tunnus
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja:
- asiakkaan tilaustietojen ylläpito
- tavaroiden toimitus- ja laskuttamistietojen ylläpito
- markkinointimateriaalin ja tuote-esitteiden lähettäminen
- jälkimarkkinointi

Tietojen kerääminen ja käsittely
Henkilötietoja kerätään verkkokaupan lisäksi henkilökohtaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja mm. messu- ja asiakaspalautejärjestelmistä. Voimme kerätä tietoja potentiaalisista asiakkaista erilaisista julkisista tietoläheistä. Tietoja voidaan saada myös kolmannelta osapuolelta.

Tietojen luovutukset ja siirrot
Tietoja voidaan luovuttaa luottamuksellisesti yrityksemme myyjien käyttöön, esimerkiksi messutapahtumien jälkeen EU:n alueelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Tietojärjestelmiin tallennetut ja niissä käsiteltävät henkilötiedot on suojattu teknisillä toimenpiteillä ja niiden käyttöoikeudet on rajattu vain niille henkilöille, joiden työnkuvaan asiakastietojen käsittely kuuluu.

Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot (26§, 27§), oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua (29§), oikeus kieltää (30§) antamiensa tietojen käytön muuhun kuin asiakassuhteen hoitamiseen liittyviin tehtäviin (luettelo kohdassa 5).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvä oikeudet
Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainonnassa, etämyynnissä ja muussa suoramarkkinoinnissa.
Henkilötietojen käsittelyä koskevan pyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai pyynnön voi esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (28§). Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

EVÄSTEET (cookie)
Konepuristin.fi käyttää evästeitä, eli pieniä tiedostoja joita selaimesi vastaanottaa ja lähettää, kun vierailet verkkosivustolla. Eväste sisältää yleensä anonyymin tunnistenumeron. Eväste ei vahingoita laitettasi. Selain lukee tallennetun evästeen ja välittää tiedon takaisin sivustolle. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Konepuristin.fi -evästeiden käytön tarkoituksena on verkkopalvelun käytön mahdollistaminen sekä tehdä verkkopalvelu käyttäjäystävälliseksi. Evästeitä hyödynnetään palvelun käytön analysoimisessa, seurannassa ja kehittämissä. Niitä voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan, viestinnän ja sisällön tuottamiseen (esim. vierailtuasi verkkopalvelussamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi tuotteita ja niihin liittyviä muita sisältöjä kumppaneidemme verkkosivustoilla) sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan käyttää myös verkkopalvelun sisällön personointiin. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palveluiden toiminnalle, joten Konepuristin.fi ei takaa kaikkien palveluiden toimivuutta, mikäli evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. On tärkeä huomioida, että Konepuristin.fi ei käsittele henkilötietoja evästeissään eikä yhdistä evästeitä henkilötietoihin, jollei pakottava laki toisin määrää.